Türkçe

Stok Burkerleri

Stoklama Makinaları Kategorisi

Hacimleri 20 ile 100 m³ arasında değişebilen amacı sadece malzeme stoklama olan ve bu malzemenin yer ile temas etmeden yüklenmesini sağlayan makina'dır. Bu bunkerlerin alt kapak sistemleri (pnömatik,hidrolik ve mekanik) olarak çalışabilmektedir.Bu sistemler sadece alt kapak sistemini açmaya ve kapamaya yarar.